Výhody provozu automobilů na alternativní pohon LPG

  • 50% úspora provozních nákladů
  • snížení opotřebení motoru nejméně o 1/3, zvýšení životnosti olejů
  • možnost provozu na benzín i plyn (dvojnásobný dojezd vozidla)
  • ekologický provoz
  • bezpečnější palivo než benzín
  • lepší chod motoru díky vyššímu oktanovému číslu LPG (105–110)

 

B E Z P E Č N O S T

Tlaková nádrž: vyrobena z oceli, vyzkoušena tlakovou zkouškou na tlak 67 bar (tlak při čerpání LPG je max 10 bar).
Upevnění tlakové nádrže: z bezpečnostních důvodů zkoušeno nárazovou zkouškou EHK č.32 a dynamickou zkouškou.
Víceúčelový ventil: omezuje naplnění nádrže na 80%, je vybaven tepelnou a tlakovou pojistkou, která při zvýšeném tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla.
Plynotěsná schránka: společně s odvětrávacím potrubím odvádí případný únik plynu mimo prostor vozidla.

 

NÁVRATNOST INVESTICE NA PŘESTAVBU LPG

Investice do přestavby se navracejí už po ujetí cca. 10-12 tis. km v závislosti na typu vozidla a použité technologii. Porovnáním cen LPG a benzínu si každý sám snadno spočítá návratnost. Spotřeba LPG je přibližně o 10% vyšší než benzínu, velmi prudce však klesá opotřebení oleje a prodlužuje se životnost motoru.